OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Wypełnij ten formularz i prześlij go e-mailem lub pocztą z powrotem, tylko w wypadku, że chcesz odstąpić od umowy.

Adresat (sprzedawca):
Nisen s.r.o.
U Hrebcince 2536
39701 Pisek
Republika Czeska
email: info@thermos.pl

Konsument (kupujący)
Imię i nazwisko:
Adres:
Data zamówienia:
Data dostawy:

Oświadczam, że niniejszym odstępuję od umowy na zakup produktu ............................ pod numerem zamówienia ........................ .

Data:

Podpis: (tylko jeśli ten formularz będzie przesyłany listownie)